oferta

IDENTYFIKACJA WNĘTRZ

projekty komunikacji wewnętrznej, elementy graficzne, tapety

Projektujemy grafiki do wnętrz według autorskich koncepcji, oraz adaptujemy systemy identyfikacji wizualnej. Naszym zadaniem jest stworzenie kreatywnych połączeń brand book'ów klientów z naszymi pomysłami tak, aby przestrzeń w pełni identyfikowała się z firmą i jej pracownikami. Tworzymy nietuzinkowe wnętrza, jednocześnie dbając o ich aspekt użytkowy. Doskonale wiemy, że nasze grafiki stanowią podstawowy element sprzyjającej atmosfery biura, który spełnia rolę budowania wizerunku pracodawcy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie klientów, a nasze doświadczenie pozwala na doskonałe dopasowanie się do ich potrzeb. Podczas realizacji czuwamy nad całością procesu: od koncepcji, poprzez projekt aż do wykonawstwa. 

INTERIOR IDENTIFICATION

internal communication projects, graphic elements, wallpapers

We design graphics for interiors according to original concepts, and adapt visual identification systems. Our task is to create creative connections of brand book clients with our ideas so that the space fully identifies itself with the company and its employees. We create unique interiors, at the same time caring for their utility aspect. We know perfectly well that our graphics are the basic element of a favorable atmosphere of the office, which fulfills the role of building the employer's image. We are open to any suggestions from customers, and our experience allows us to perfectly match their needs. During implementation, we supervise the whole process: from the concept, through the design to the execution.