oferta

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

projekty architektoniczne domów, budynków biurowych i handlowych, hoteli

Biuro ma w swoim dorobku wiele projektów i realizacji z zakresu projektowania architektonicznego budynków mieszkalnych, usługowych czy biurowych. Jedną z naszych idei jest tworzenie przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni miejskiej. W zakresie naszych prac jest przygotowanie kompletnej dokumentacji z uwzględnieniem projektów branżowych oraz zapewnieniem nadzorów autorskich. Naszym celem jest tworzenie niebanalnych projektów i poszukiwanie nowych rozwiązań - zarówno przestrzennych jak i technologicznych. Wykonujemy projekty nowoczesnych domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych oraz hoteli.

ARCHITECTURAL DESIGN GTD

architectural designs of houses, office and commercial buildings, hotels

The office has many projects and implementations in the field of architectural design of residential, service and office buildings. One of our ideas is to create a friendly and modern urban space. As far as our work is concerned, we prepare complete documentation including industry projects and the provision of author's supervision. Our goal is to create original projects and search for new solutions - both spatial and technological. We carry out projects of modern single-family houses, apartment buildings and hotels.