o nas

PRACOWNIA PROJEKTOWA GOOD TIME DESIGN

Projektujemy lepszą przyszłość, ponieważ niemożliwe jest zaprojektowanie lepszej przeszłości. Architektura i Projektowanie wnętrz
Good Time Design to biuro projektowe założone w 2016 rok przez Michała Kotłowskiego. Powstałą z pasji i zamiłowania do kreatywnego projektowania pracownię, tworzy grupa młodych ludzi dla których praca to ciągły rozwój. Projektowanie ma dla nas nie tylko wymiar praktyczny, a łączą nas wspólne idee i wartości. Razem zrealizowaliśmy wiele niekonwencjonalnych i wymagających pomysłów.
 
Podczas realizacji projektów współpracujemy ze sprawdzonymi profesjonalistami z branży, dzięki czemu sprawnie i bezproblemowo koordynujemy całość prac projektowych i inwestycyjnych. Zaufanie klientów zdobywamy poprzez rzetelną pracę i otwartość na ich potrzeby. Umiejętnie łączymy niezbędną funkcjonalność z wyobrażeniami inwestorów. Poszukujemy nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technicznych które, umożliwią realizację najbardziej nietypowych projektów. Nieustannie szukamy nowych  pomysłów aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Nasze referencję wskazują, iż ten system pracy doskonale się sprawdza. 
 
Nie ma dwóch takich samych projektów dlatego do każdego zadania podchodzimy indywidualnie i nieszablonowo. Projektując przestrzeń biurową korzystamy z naszych doświadczeń i wskazówek inwestorów, aby jak stworzyć miejsce do efektywnej i komfortowej pracy. Projektując budynki dbamy o to aby współgrały z otoczeniem i jak najlepiej spełniały swoją funkcję. Doskonale wiemy, że projekt idealny to taki w którym efekty naszej pracy wywołują zachwyt klienta. 

GOOD TIME DESIGN PROJECT WORKSHOP

We design a better future because it is impossible to design a better past. Interior Design & Architecture
Good Time Design is a design office founded in 2016 by Michał Kotłowski. The studio created from passion and passion for creative design is created by a group of young people for whom work is a continuous development. Designing for us is not only a practical dimension, but we share common ideas and values. Together, we have implemented many unconventional and demanding ideas.
 
During the implementation of projects, we cooperate with proven professionals in the industry, thanks to which we efficiently and seamlessly coordinate all design and investment works. We gain the trust of our clients through reliable work and openness to their needs. We skillfully combine the necessary functionality with the ideas of investors. We are looking for modern material and technical solutions that will enable the implementation of the most unusual projects. We are constantly looking for new ideas to meet the expectations of the most demanding customers. Our reference indicates that this work system works perfectly.
 
There are no two identical projects, therefore we approach each project individually and unconventionally. When designing office space, we use our experience and investor tips to create a place for effective and comfortable work. When designing buildings, we make sure that they harmonize with the surroundings and best fulfill their function. We know perfectly well that an ideal project is one in which the effects of our work evoke customer delight.