Identyfikacja wnętrz Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Identyfikacja stadionu w Chorzowie

Lokalizacja: Chorzów / Powierzchnia: 5000 m2

Wnętrze nowoczesnego obiektu sportowego zostało uzupełnione oryginalną formą grafik o charakterze historycznym w salach, oraz typograficzno-graficzną osią czasu w korytarzach.

Identification of the stadium in Chorzow

Location: Chorzow / Area: 5000 m2

The interior of the modern sports facility has been supplemented with an original form of historical graphics in the rooms and a typographic and graphic axis of time in the corridors.