Identyfikacja wnętrz biura Webini we Wrocławiu

Identyfikacja biura we Wrocławiu

Lokalizacja: Wrocław / Powierzchnia: 400 m²
Eklektyczny projekt identyfikacji biura, oparty na połączeniu graficznych geometrycznych układów kształtów na szkleniach, oraz grafik na ścianach. System komunikacji zastosowanej we wnętrzu dopełnia estetykę i funkcję projektu.

Identification of the office in Wroclaw

Location: Wroclaw / Area: 400 m²
An eclectic office identification project, based on a combination of graphic geometric layouts of shapes on glass, and graphics on the walls. The communication system used in the interior completes the aesthetics and function of the project.