Identyfikacja wnętrz biura TPA w Warszawie

Identyfikacja biura w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa / Powierzchnia: 220 m²
Wyrazisty projekt o tematyce geograficznej. Mocne grafiki w korytarzach oraz salach konferencyjnych połączono z identyfikacją zbudowaną na bazie wyrazistego mocnego fontu w odważnym wydaniu.

Identification of the office in Warsaw

Location: Warsaw / Area: 220 m²
Expressive geographic project. Strong graphics in the corridors and conference rooms were combined with identification built on the basis of a strong strong font in a bold edition.