Identyfikacja wnętrz biura Librus w Katowicach

Identyfikacja biura w Katowicach

Lokalizacja: Katowice / Powierzchnia: 550 m2

Graficzne formy umieszczone w korytarzach biura przedstawiają historię połączoną z funkcją informacyjną.

Identification of the office in Katowice

Location: Katowice / Area: 550 m2

Graphic forms placed in the corridors of the office present a history combined with an information function.