Identyfikacja wnętrz biura KPMG w Krakowie

Identyfikacja biura w Krakowie

Lokalizacja: Kraków / Powierzchnia: 350 m2

Minimalistyczny projekt identyfikacji łączący w sobie funkcję informacyjną oraz użytkową.

Identification of the office in Krakow

Location: Krakow / Area: 350 m2

A minimalist identification project combining information and utility functions.