Identyfikacja wnętrz biura J-LABS w Krakowie

Identyfikacja biura w Krakowie

Lokalizacja: Kraków / Powierzchnia: 350 m2

Poligonowe wycinane grafiki o tematyce górskiej, tworzą oryginalną i nieformalną identyfikację sal konferencyjnych. Dopełnieniem całości są szklenia, oklejone folią mrożoną nadające wnętrzu spójny charakter.

Identification of the office in Krakow

Location: Krakow / Area: 350 m2

Polygon cut mountain themed graphics create an original and informal identification of conference rooms. The whole is complemented by glazing, covered with frozen foil that gives the interior a consistent character.