Identyfikacja wnętrz biura E&Y we Wrocławiu

Identyfikacja biura we Wrocławiu

Lokalizacja: Wrocław / Powierzchnia: 1400 m2

Projekt brandingu nowoczesnego biura, oparty na połączeniu subtelnych graficznych układów kształtów na szkleniach, oraz bardzo mocnych w kolorystyce i formie grafik na ścianach. System komunikacji zastosowanej we wnętrzu dopełnia estetykę i funkcję projektu.

Identification of the office in Wroclaw

Location: Wroclaw / Area: 1400 m2

The design of the modern office branding, based on a combination of subtle graphic layouts of shapes on the glass, and very strong in the colour and form of graphics on the walls. The communication system used in the interior completes the aesthetics and function of the project.