Identyfikacja wnętrz biura Deutsche Bank w Warszawie

Identyfikacja biura w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa / Powierzchnia: 450 m2

Eklektyczny projekt oparty na kształtach wycinanych po obrysie, nadaje nową formę istniejącej architekturze. Pomieszanie brył, patternów oraz fotografii kreuje nową przestrzeń pracy.

Identification of the office in Warsaw

Location: Warsaw / Area: 450 m2

An eclectic design based on shapes cut out on the contour, gives a new form to existing architecture. The confusion of shapes, patterns and photographs creates a new work space.