Identyfikacja wnętrz hotelu IBIS STYLE w Krakowie

Identyfikacja hotelu

Lokalizacja: Kraków / Powierzchnia: 2500 m2

Hotel identification

Location: Krakow / Area: 2500 m2