Projekt rozbudowy salonu firmowego Meblomex w Skawinie

Projekt rozbudowy salonu w Skawinie

Lokalizacja: Skawina / Powierzchnia: 550 m2
Projekt zakładał dopasowanie nowej, prostej formy budynku do skali i charakteru istniejącej zabudowy. Transparentność i bezpretensjonalność bryły idealnie koresponduje z otoczeniem.

Project to expand the showroom in Skawina

Location: Skawina / Area: 550 m2
The project assumed the adaptation of the new, simple form of the building to the scale and character of the existing buildings. Transparency and unpretentiousness of the shape perfectly corresponds with the surroundings.