Projekt kontenerowego pawilonu handlowego PERON w Częstochowie

Projekt kontenerowego pawilonu handlowego

Lokalizacja: Częstochowa / Powierzchnia: 800 m2
W pobliżu dworca kolejowego w Częstochowie zaprojektowaliśmy pawilon handlowo - usługowy, który nie jest zwyczajnym obiektem tego typu. Nietypowa konstrukcja wynikająca z zastosowania kontenerów transportowych pozwoliła na stworzenie miejsca, które jest elastyczne pod względem kształtowania funkcji. Naszą ideą było stworzenie miejsca otwartego na ludzi, gdzie życie będzie toczyło się nie tylko w zamkniętych wnętrzach, ale także dookoła budynku. Bazą obiektu jest zwarta zabudowa stworzona z kontenerów zwróconych wejściami do pieszej alei. Taki układ sprawia, że odwiedzający mają łatwy dostęp do każdego sklepu, a w ciepłe dni sprzedawcy mogą wystawiać swoje produkty również na zewnątrz. Przestrzeń ta jest dodatkowo uzupełniona przez różnorodne formy siedzisk, co powoduje, że zaprojektowany obiekt tętni życiem cały czas. Piętro to poprzesuwane względem siebie kontenery, dzięki czemu cały układ staje się ciekawszy i pozwala odwiedzającym na odkrywanie nowych zakamarków. Tutaj znajduje się część gastronomiczna, zadaszona lekką membraną naciągniętą na stalową konstrukcję, która podkreśla industrialny klimat miejsca. Całość, skąpaną w otaczającej zieleni, uzupełniliśmy dodatkowo o schody amfiteatralne, które stanowią idealne miejsce do spotkań i organizacji wydarzeń kulturalnych.

Design of a container shopping pavilion

Location: Czestochowa / Area: 800 m2
In the neighbourhood of the railway station in Częstochowa, we have designed a commercial-service pavilion which is not an usual, ordinary building of this kind. The unconventional construction resulting from the use of shipping containers made it possible to create a place which is flexible in terms of its functionality. Our idea was to design a space open to people, buzzing with life not only in the closed interiors, but also around the building. The base of the facility is a compact structure made of containers facing the entrances to the pedestrian alley. Such a layout enables visitors to access easily each shop as well as vendors to display their products outside on warm days. The space is also equipped with various forms of seats, making the place bustling all the time. The first floor consists of containers shifted with resepct to each other, which makes the whole system more interesting and at the same time encourages people to discover new nooks and crannies of the spot. This is where the catering area is located, roofed with a light membrane stretched over a steel construction, thus highlighting the industrial vibe of the place. The whole building, bathed in the surrounding greenery, is additionally complemented by amphitheatrical stairs, which provide an ideal place for meetings and cultural events.