Projekt hotelu Jedyny w Katowicach

Projekt hotelu w Katowicach

Lokalizacja: Katowice / Powierzchnia: 2500 m2
Wielkomiejski, narożny budynek o współczesnym charakterze. Kompozycja elewacji składa się z powtarzalnych ram, dzięki czemu konsekwentnie współgra z przylegającą zabudową. 

Hotel project in Katowice

Location: Katowice / Area: 2500 m2
A metropolitan, corner building with a contemporary character. The elevation composition consists of repetitive frames, thanks to which it consistently harmonizes with adjacent buildings.