Projekt elewacji hotelu ZOO we Wrocławiu

Projekt elewacji hotelu we Wrocławiu

Lokalizacja: Wrocław / Powierzchnia: 1500 m2

Hotel ZOO znajduje się w modernistycznym budynku, położonym niedaleko wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Naszym zadaniem było zaprojektowanie nowej elewacji i przestrzeni rekreacyjnej na tarasie, które będą podkreślały nowoczesny charakter marki. Głównym elementem frontu obiektu jest pas ściany zielonej, który stał się tłem dla neonowego logo hotelu. Proste elewacje pokryliśmy białym kolorem, który zestawiliśmy z antracytowym wykończeniem ślusarki okiennej oraz zadaszenia nad wejściem. Aby dodatkowo podkreślić strefę wejściową oświetliliśmy ją rzędem żarówek o przyjemnej, ciepłej barwie, dzięki czemu już z zewnątrz można poczuć przytulny klimat obiektu. Goście hotelu mogą zrelaksować się na tarasie, który skąpany jest w zieleni. Duża ilość donic z wysokimi trawami zapewnia nieco prywatności w tej otwartej przestrzeni. Na drewnianej pergoli zaproponowaliśmy takie samo oświetlenie jakie zostało wykorzystane w strefie wejściowej, co powoduje, że całość harmonijnie współgra ze sobą.

The hotel facade design in Wroclaw

Location: Wroclaw / Area: 1500 m2

Hotel ZOO is located in a modernist building close to the Wrocław Zoo. Our task was to design a new facade and recreation area on the terrace to emphasise the modern character of the brand. The main element at the front of the building is a strip of a green wall, which became the background for the hotel's neon logo. We covered the simple facade with white, which was contrasted with the anthracite finish of the window frames and the roof over the entrance. To additionally accentuate the entrance area, we installed a row of light bulbs in a pleasant warm colour, so that the cosy atmosphere of the building can be felt from the outside. Hotel guests can relax on the terrace, which is bathed in greenery. A large number of pots with tall grasses provide some privacy in this open space. On the wooden pergola, we suggested the same lighting as was used in the entrance area, which makes the whole harmoniously work together.