Projekt budynku usługowego Normobaria w Tychach

Projekt budynku usługowego w Tychach

Lokalizacja: Tychy / Powierzchnia: 300 m2
Nowoczesny i funkcjonalny budynek o prostej bryle, zaplanowany tak aby doskonale integrował się z otoczeniem. Podstawą kompozycji jest harmonia i podkreślenie industrialnego charakteru obiektu. 

Project of a service building in Tychy

Location: Tychy / Area: 300 m2
A modern and functional building with a simple shape, designed to perfectly integrate with the surroundings. The basis of the composition is harmony and emphasizing the industrial character od the object.