Projekt budynku MODEL OPAKOWANIA w Biłgoraju

Projekt budynku biurowo-produkcyjnego

Lokalizacja: Biłgoraj / Powierzchnia: 1600 m2

W południowo-wschodniej części Polski zaprojektowaliśmy przemysłowy obiekt z częścią biurową charakteryzującą się zaskakująco minimalistyczną i nowoczesną formą. Było to możliwe dzięki współpracy z inwestorem o świadomym podejściu do architektury i o wyjątkowym poczuciu stylu. Zdecydowaliśmy, że głównym zabiegiem porządkującym formę będą horyzontalne podziały wyznaczone przez szklane witryny wysokie na całą kondygnację, między którymi znajdą się wąskie, przygaszone pasy matowych płyt elewacyjnych. Ten horyzontalny porządek przełamaliśmy wysoką na trzy kondygnacje szklaną ścianą zaznaczającą strefę wejściową. Regularne i rytmiczne podziały fasady uzyskaliśmy dzięki poprzecinaniu szarych płaszczyzn czarną ślusarką i obróbkami blacharskimi. 

Design of an office and warehouse building

Location: Biłgoraj / Area: 1600 m2

We have designed an industrial facility in the south-eastern part of Poland. The project has covered also a surprisingly minimalist and modern office area. It was possible thanks to cooperation with an investor who had a conscious approach to architecture and a unique sense of style. We have decided that the whole form will be organized mainly by horizontal divisions marked out by windows high on the entire floor, separated by narrow, subdued stripes of matt facade panels. We have contrasted this vertical order with a three-storey high glass wall defining and thus highlighting the entrance area. The regular and rhythmic sections of the facade have been obtained thanks to interspersing the gray surfaces with black ironwork and flashings.