Projekt budynku mieszkaniowego w Katowicach

Projekt budynku mieszkaniowo-usługowego

Lokalizacja: Katowice / Powierzchnia: 2500 m2

Ideą, która przyświecała nam podczas projektowania budynku przy ul. Jagiellońskiej w Katowicach było nowoczesne podejście do typowych kamienic, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji obiektu. Wysoki parter, który skrywa w sobie funkcję usługową, został podkreślony przez antracytową cegłę klinkierową. Regularny układ okien zaakcentowaliśmy przez ich niesymetryczne zagłębienie w elewacji, dzięki czemu bryła zyskuje ciekawy charakter. Ostatnia kondygnacja, której forma zainspirowana była tradycyjnymi lukarnami, została delikatnie wycofana, co pozwoliło na stworzenie tarasów. Monochromatyczność podkreśla minimalizm i elegancję obiektu.

Design of a residential and service building

Location: Katowice / Area: 2500 m2

The idea behind the design of the building in ul. Jagiellońska in Katowice was to present a modern approach to the typical tenements situated in the neighbourhood of the project's location. The high ground floor, which has a service function, was emphasized by anthracite clinker brick. The regular arrangement of windows was accentuated by their asymmetrical recess in the facade, thus giving the whole building an interesting appearance. The last storey, which was inspired by traditional dormer windows, has been gently retracted to provide space for the terraces. The monochromatic design highlights the minimalism and elegance of the building.