Projekt budynku biurowego MODEL OPAKOWANIA w Czosnowie

Projekt budynku biurowego w Czosnowie

Lokalizacja: Czosnów / Powierzchnia: 1600 m2

Zaprojektowany przez nas budynek biurowy stanowi rozbudowę nieruchomości naszego klienta o dodatkową powierzchnię. Zaproponowaliśmy nowoczesny budynek w formie ciemnego, eleganckiego prostopadłościanu pokrytego szkłem, który kontrastuje z dotychczasową siedzibą, co jest odzwierciedleniem rozwoju firmy. Refleksyjne szkło z zewnątrz odbija otoczenie, powodując wtopienie bryły w krajobraz, jednocześnie pozwalając wniknąć otaczającej zieleni do wnętrza. Bryła zwieńczona jest czarną, ażurową opaską z siatki, która zasłania znajdujące się na dachu instalacje i jednocześnie wpisuje się w rytmiczny podział elewacji. Z istniejącym obiektem zbudowanym w technologii tradycyjnej stworzyliśmy połączenie finezyjnym, czarnym łącznikiem, zawieszonym ponad drogą.

Project of an office building in Czosnow

Location: Czosnow / Area: 1600 m2

The office building we have designed is our client's property extension providing additional space. We have suggested a modern building in the form of a dark, elegant cuboid covered with glass that contrasts with the existing headquarters, thus reflecting the company's development. The reflective glass from the outside mirrors the surroundings, merging the object into the landscape, allowing the greenery around to permeate into the interior. The structure is surmounted by a black, openwork mesh strip that covers the installations on the roof and at the same time fits in with the rhythmic division of the facade. We have created a connection between the already existing facility built in traditional technology, with a sophisticated, black connector suspended above the road.