Projekt budynku biurowego Model Opakowania w Czosnowie

Projekt budynku biurowego w Czosnowie

Lokalizacja: Czosnów / Powierzchnia: 1600 m2
Prosta i nowoczesna forma projektowanego budynku wyróżnia go na tle istniejącej przemysłowej zabudowy. Ciemna kolorystyka szkła, przezroczystość elewacji oraz regularne podziały fasady dobrze korespondują z otoczeniem.

Project of an office building in Czosnow

Location: Czosnow / Area: 1600 m2
The simple and modern form of the designed building distinguishes it from the existing industrial buildings. The dark colors of the glass, the transparency and the regular divisions of the façade correspond well with the surroundings.