Projekt budynku biurowego Model Opakowania w Biłgoraju

Projekt budynku biurowego w Biłgoraju

Lokalizacja: Biłgoraj / Powierzchnia: 2500 m2
Prosta monolityczna bryła projektowanego budynku wyróżnia się na tle istniejącej zabudowy. Ciemna kolorystyka szkleń w zestawieniu z delikatną transparentnością tworzą nowoczesną i dominującą formę. 

Project of an office building in Bilgoraj

Location: Bilgoraj / Area: 2500 m2
The simple monolithic shape of the designed building stands out from the existing buildings. The dark colors of glazing combined with delicate transparency create a modern and dominant form.