Projekt budynków mieszkalnych w Gliwicach

Projekt budynków mieszkalnych w Gliwicach

Lokalizacja: Gliwice / Powierzchnia: 2500 m2

Naszym założeniem podczas projektowania budynków mieszkalnych w Gliwicach było stworzenie prostej bryły, która mimo swoich rozmiarów nie będzie przytłaczająca w odbiorze. Taki efekt uzyskaliśmy poprzez odpowiednie rozrzeźbienie obiektu. Dwa segmenty budynku zostały przesunięte względem siebie, a wejścia na parterze zaakcentowaliśmy poprzez wycięcie fragmentu brył, co stworzyło również podcień wejściowy. Wysunięte garaże po obu stronach budynku pozwoliły na stworzenie stref wejściowych na piętrze, do których prowadzą zewnętrzne schody. Utrzymanie tylnej elewacji w takiej samej tektonice jak cały obiekt umożliwiło stworzenie tarasów wypoczynkowych nie tylko na parterze, ale także na wyższej kondygnacji budynku. Całość wykończyliśmy prostymi materiałami jak szkło, drewno, czy tynk dekoracyjny.

Project of residential buildings in Gliwice

Location: Gliwice / Area: 2500 m2

When designing the residential buildings in Gliwice, we aimed to create a simple shape that would not be overwhelming, despite its size. We obtained such an effect by appropriately shaping the building. The two segments of the building were shifted in relation to each other, and the entrances on the ground floor were highlighted by cutting out part of the structure, which also formed an entrance arcade. The protruding garages on either side of the building made it possible to create entrance areas on the first floor, accessed from an external staircase. Maintaining the back elevation in the same tectonic pattern as the whole building allowed us to create leisure terraces not only on the ground floor but also on the upper floor of the building. We finished the structure with simple materials such as glass, wood and decorative plaster.