Wnętrza restauracji Prodiż w Katowicach

Wnętrza restauracji w Katowicach

Lokalizacja: Katowice / Powierzchnia: 150 m2
Projekt wykorzystujący istniejące elementy przestrzeni w postaci słupów i ceglanych ścian. Szarości i geometryczne detale tworzą niepowtarzalne restauracyjne wnętrze.

Interiors of a restaurant in Katowice

Location: Katowice / Area: 150 m2
A project that uses existing elements of space in the form of pillars and brick walls. Gray and geometric details create a unique restaurant interior.