Wnętrza restauracji Kofeina w Katowicach

Wnętrza restauracji w Katowicach

Lokalizacja: Katowice / Powierzchnia: 80 m2
Jasne, monochromatyczne wnętrze lokalu gastronomicznego. Centralny monolit - bar, o nieregularnej i połamanej bryle ściśle koresponduje z elementami wyposażenia o mocnym poligonalnym charakterze.
Projekt wykonany we współpracy z Dominiką Trzcińską / Superpozycja Architekci.

Interiors of a restaurant in Katowice

Location: Katowice / Area: 80 m2
A bright, monochromatic interior of a restaurant. The central monolith - a bar with an irregular and broken shape, closely corresponds with elements of equipment with a strong polygonal character.
The project was made in cooperation with Dominika Trzcińska / Superposition Architects.