Wnętrza biura Model Opakowania w Biłgoraju

Wnętrza biura w Biłgoraju

Lokalizacja: Biłgoraj / Powierzchnia: 2500 m2
Wnętrza nowopowstałego budynku biurowego. Podstawowy moduł projektu stanowią kontrastowe elementy graficzne, spójne z identyfikacją wizualną firmy.

Interiors of the Bilgoraj office

Location: Bilgoraj / Area: 2500 m2
Interiors of a newly built office building. The basic design module are contrasting graphic elements, consistent with the company's visual identity.