Wnętrza biura Augusta Cracovia w Krakowie

Wnętrza biura w Krakowie

Lokalizacja: Kraków / Powierzchnia: 250 m2
Projekt nowoczesnego wnętrza biurowego dzielący przestrzeń na niezależne części przeznaczone do pracy, spotkań biznesowych oraz odpoczynku. Połamane, trójkątne formy stanowią motyw przewodni koncepcji, który spaja różnorodne przestrzenie.

Office interiors in Krakow

Location: Kraków / Area: 250 m2
The design of a modern office interior that divides space into independent parts designed for work, business meetings and rest. Broken, triangular forms are the leitmotiv of the concept that connects the various spaces.